Nieuwerkerks Vrouwenkoor

Huisregels

Repetities

De repetities vinden plaats op donderdag van 20:00 tot 22:00 uur. We repeteren in Dianthus (Mezendaal, in de recreatiezaal). Tijdens de zomervakantie en in de kerstvakantie wordt er niet gerepeteerd.

Muziek

De muziek wordt in overleg met de stuurgroep en dirgent geselecteerd.

Alle bladmuziek is op de website geplaatst en wordt door de koorleden zelf afgedrukt. Het beheer over bestaande bladmuziek wordt gevoerd door Wil.

Uitvoering

Op onze uitvoeringen willen we onszelf zo goed mogelijk presenteren, ongeacht de gelegenheid. Om dit te bereiken houden we ons aan deze richtlijnen:

  • Koorleden die in de periode voorafgaand aan een uitvoering niet regelmatig aanwezig zijn, zingen niet mee tijdens de uitvoering;
  • Tijdens een uitvoering dragen we allemaal dezelfde kleur of soort kleding, al dan niet met bijpassende accessoires; per uitvoering wordt bekeken hoe we hier op een leuke manier invulling aan kunnen geven;
  • Alle koorleden zijn aanwezig op het tijdstip waarop voorafgaand aan de uitvoering ingezongen wordt, uitzonderingen alleen in overleg;
  • De muziek die op het programma staat zit uiterlijk de laatste repetitie voor de uitvoering op de juiste volgorde in de uitvoeringsmap.

Contributie

De contributie bedraagt EUR 20,00 per maand, 12 maanden per jaar, en is telkens op de eerste donderdag van de maand verschuldigd. De contributie kan overgemaakt worden naar NL33 RABO 0331 6399 39 t.n.v. M. van ‘t Hoff en/of A. Delhaas.

Aanmelden als lid

Als het je leuk lijkt om bij het Nieuwerkerks Vrouwenkoor te komen zingen, ben je welkom om een keer op een repetitie te komen kijken. En meteen mee te zingen natuurlijk! Onze richtlijn voor toelating is: je bent jonger dan 65 óf je hebt flink wat zangervaring en kunt goed zingen. De toetsing wordt uitgevoerd door onze dirigent, hij bepaalt dan ook meteen welke stempartij het best bij je past.

Het is niet echt noodzakelijk om ons van te voren van je komst op de hoogte te stellen, maar het is natuurlijk wel handig als we weten dat er je komt. We kunnen dan zorgen dat er muziek voor je klaar ligt, zodat je meteen aan de slag kunt. Als je belangstelling hebt, bel dan naar 0180-315152 / 0180-312016 of meld je aan door een e-mail te sturen naar nieuwerkerksvrouwenkoor@hotmail.com.

Absentie

Als je verhinderd bent een repetitie of uitvoering bij te wonen kun je dit melden bij Meta. Houd zelf even in de gaten of er tijdens je afwezigheid nieuwe muziek is verschenen, Wil kan je hierbij eventueel behulpzaam zijn.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van het koor kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Stoelendienst

Er is een rooster opgesteld om bij toerbeurt (twee dames per keer) de repetitieruimte in te richten. Dit houdt in dat voorafgaand aan de repetitie de stoelen en de theebenodigdheden klaargezet worden. Na afloop van de repetitie wordt waar nodig opgeruimd. Het rooster voor de stoelendienst wordt via de mail verstuurd naar de koorleden.

Pauze tijdens de repetitie

In de pauze wordt er thee geschonken, we verzorgen dit in eigen beheer. Voor de thee is geen bijdrage verschuldigd.
© copyright 2002-2018 Nieuwerkerks Vrouwenkoor