Nieuwerkerks Vrouwenkoor

Huisregels

Repetities

De repetities vinden plaats op donderdag van 20:00 tot 22:00 uur. We repeteren in De Vluchtheuvel aan de Kerkgang 2 (entree links). Tijdens de zomervakantie en in de kerstvakantie wordt er niet gerepeteerd. Op de website wordt het aangegeven als er niet gerepteerd wordt of als er een afwijking is in het normale repetitieschema.

Dirigent

Onze dirigent is Roland Hangelbroek uit Rotterdam.

Muziek

De muziek wordt in overleg met de stuurgroep geselecteerd door de dirigent. De ringband die wordt uitgereikt is eigendom van het koor en zowel de ringband als de muziek moeten worden ingeleverd wanneer het lidmaatschap opgezegd wordt. Dit geldt uiteraard ook voor de map met kerstmuziek.

Alle bladmuziek is op de website geplaatst en wordt door de koorleden zelf afgedrukt. Het beheer over bestaande bladmuziek wordt gevoerd door Wil.

Uitvoering

Op onze uitvoeringen willen we onszelf zo goed mogelijk presenteren, ongeacht de gelegenheid. Om dit te bereiken houden we ons aan deze richtlijnen:

  • Koorleden die in de periode voorafgaand aan een uitvoering niet regelmatig aanwezig zijn, zingen niet mee tijdens de uitvoering;
  • Tijdens een uitvoering dragen we allemaal dezelfde kleur of soort kleding, al dan niet met bijpassende accessoires; per uitvoering wordt bekeken hoe we hier op een leuke manier invulling aan kunnen geven;
  • Alle koorleden zijn aanwezig op het tijdstip waarop voorafgaand aan de uitvoering ingezongen wordt, uitzonderingen alleen in overleg;
  • De muziek die op het programma staat zit uiterlijk de laatste repetitie voor de uitvoering op de juiste volgorde in de uitvoeringsmap.

Contributie

De contributie bedraagt EUR 20,00 per maand, 12 maanden per jaar, en is telkens op de eerste donderdag van de maand verschuldigd. De contributie kan overgemaakt worden naar NL12 INGB 0000 361 323 ten name van Nieuwerkerks Vrouwenkoor. Wilma is onze penningmeesteres.

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan plaats vinden via ons aanmeldingsformulier. Na aanmelding kun je eerst een keertje komen meezingen om te kijken of ons koor je aanspreekt, je zit dus niet meteen aan ons vast. We hebben geen expliciete toelatingsvoorwaarden, maar je moet je wel aangesproken voelen door ons streven om met plezier maar toch zeker ook serieus aan de muziek te werken. Onze dirigent bepaalt bij welke stemsoort je ingedeeld wordt.

Absentie

Als je verhinderd bent een repetitie of uitvoering bij te wonen kun je dit melden bij Meta. Houd zelf even in de gaten of er tijdens je afwezigheid nieuwe muziek is verschenen, Wil kan je hierbij eventueel behulpzaam zijn.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van het koor kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. De ringbanden en alle bladmuziek moeten worden ingeleverd wanneer het lidmaatschap beeindigd wordt.

Stoelendienst

Er is een rooster opgesteld om bij toerbeurt (twee dames per keer) de repetitieruimte in te richten. Dit houdt in dat voorafgaand aan de repetitie de stoelen en de theebenodigdheden klaargezet worden. Na afloop van de repetitie wordt waar nodig opgeruimd. Het rooster voor de stoelendienst is te vinden in de LedenKoorner van deze site.

Pauze tijdens de repetitie

In de pauze wordt er thee geschonken, we verzorgen dit in eigen beheer. Voor de thee is geen bijdrage verschuldigd.
© copyright 2002-2018 Nieuwerkerks Vrouwenkoor